Pokyny k pěstování střevičníků

 

Střevičníky rodu Cypripedium jsou rostliny rostoucí v mírném pásu severní polokoule, většinou v řídkých světlých lesích. Námi nabízené druhy jsou plně mrazuvzdorné. Z toho vyplývají i jejich nároky na pěstování v zahradách. Optimální umístění je jako podsadba stromů (bříza, borovice…) a keřů, pokud možno na severní nebo východní straně. Dopolední a večerní slunce je vhodné, ale musí být chráněny před poledním úpalem.

 

Pro pěstování vyžadují kyprý a nesléhavý substrát, bohatý na vápník – dodáván poměrně velkými dávkami dolomitického vápence.

Příklad složení:

Zde není třeba dodržovat doslovně, důležité je zachovat poměr mezi minerální (kypřící složkou) a organickou složkou.

Pro vápnomilné, tedy i reginae a parviflorum, je důležité k výše uvedenému přidat hrubě mletý dolomitický vápenec v poměru ca 1/40 objemově.

Před použitím je vhodné substrát provlhčit roztokem Previcuru dle návodu výrobce.

 

Výsadba: velikost výsadbové jámy se řídí podle velikosti kořenového balu rostliny. Reginae i parviflorum koření poměrně mělce, proto není nutné připravovat jámu nijak hlubokou, pro růst stačí hloubka asi 15–20 cm. Pokud je ale okolní substrát méně kvalitní, je nutno okolí upravit tak, aby rostlina měla vhodné podmínky i pro další růst.

Dlouhé kořeny jsou dobře ohebné a nevadí jim ohnutí, kořeny 10–15 cm dlouhé jsou pevnější a měly by mít ve výsadbové jámě dostatek prostoru. Jámu vyplnit substrátem tak, aby po vysazení byla špička puku mírně nad povrchem. Při sázení rostlin je nutné kořeny substrátem dobře prosypat, zejména kolem středu, protože jinak hrozí, že se rostlina do substrátu přes zimu příliš zanoří a mohla by být ohrožena přemokřením a tím následně krčkovou plísní. Rostliny je po výsadbě vhodné mulčovat kompostovanou kůrou ve vrstvě asi 1 cm. Vysazené rosliny je na zimu možné překrýt chvojím, jako ochranou před přemokřením a případným předčasným probuzením při výkyvech počasí.

V březnu (podle vývoje počasí) je vhodné zimní ochranu odstranit, parviflorum raší brzo a kvete na konci dubna až na začátku května, reginae je pozdější druh, kvete na konci května až na začátku června.

Pozor C. parviflorum, jako všechny ranné druhy střevičníků, velmi chutná slimákům!!!

 

Zálivka a hnojení: oba druhy vyžadují vlhký substrát, ale ne přemokřený a zhutnělý (vhodná je i výsadba k zahradním jezírkům). Hnojen: používáme Kristalon v asi třetinové koncentraci, asi 1x za měsíc. Na začátku rašení doporučujeme ošetřit kytky zálivkou s Previcurem podle návodu výrobce. Podle potřeby je vhodné ošetření opakovat i během sezony, možno i na list.

Ošetřování kytek během sezony hodláme uvádět na našich stránkách v průběhu roku, doporučujeme sledovat.

 

Přejeme hodně úspěchů při pěstování